Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 1 kg - 2.5)