Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 18 kg - 22)