Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 30 kg - 35)