Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 55 kg - 65)