Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 6 kg - 8)