Vereffeningsmachines (Belastingsbereik - 90 kg - 105)