Príslušenstvo vybavenia dielne (Kategória náradia - Telesá rámov)